23/07/2019
פורום החלפת ספרים


למסירה: זכויות האדם והאזרח בישראל- ג'יימס- 5/24/2019 10:15:00 PM
למסירה: זכויות האדם והאזרח בישראל- ג'יימס- 5/24/2019 10:17:00 PM
האנציקלופדיה החדשה לריפוי טבעי - גרשון הדר - 2/4/2017 2:53:00 PM
פר עב כרך על הקמת מדינת ישראל עם עשרות פקסמיליות- יהושע- 12/13/2016 1:13:00 AM
להחלפה- דוד- 7/1/2016 12:13:00 PM
ספרים להחלפה- דוד- 6/30/2016 12:54:00 PM
תזונת ילדים פטריק הולפורד תזונת תינוקות זקלין רובין להחלפה - גרשון הדר - 6/6/2016 2:44:00 PM
תזונת ילדים פטריק הולפורד תזונת תינוקות זקלין רובין להחלפה - דוד- 1/12/2017 11:26:00 PM
מדריכי טיולים ארהב- אפרת- 4/19/2016 4:06:00 PM
אספן מחפש לרכוש ספרים ישנים ועתיקים במגוון נושאים - יוסף האוסף- 10/18/2015 7:54:00 PM
מחפש תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול תמורת "ותן חלקינו" מכרך א' ועד צה'- נחמן- 7/29/2015 8:01:00 PM
הגיוני הלכה - הרב מירסקי- ירון- 5/29/2015 12:03:00 AM
מחפש בנרות את "מספרים" שנתון מועצת פועלי תל אביב יפו 1939 מאיר ביזנסקי - מאיר ביזנסקי MEIR BIEZUNSKI- 9/17/2014 2:37:00 PM
מאיר ביזנסקי מחפש את הספר "חבריא" מ-1935 בהוצאת "במעלה"- meir bizanski מאיר ביזנסקי- 9/3/2014 1:26:00 PM
מאיר ביזונסקי מחפש את "בגיא ההריגה" של לאה גרונדיג- מאיר ביזונסקי MEIR BIEZUNSKI - 9/1/2014 1:15:00 PM
מחפש בנרות את "סקירות ומספרים" שנתון מועצת פועלי תל אביב ויפו 1947 מאיר ביזנסקי - מאיר ביזנסקי MEIR BIZANSKI- 9/23/2014 7:22:00 AM
מאיר ביזונסקי מחפש פורטפוליו צילומים בשם "צפת" משנות הששים - כריכה מצולמת כחולה- מאיר ביזונסקי MEIR BIEZUNSKI- 9/6/2014 6:25:00 PM
מאיר ביזנסקי מחפש "נשמות בישראל" ליטוין 1943 - רק במצב מעולה. - מאיר ביזנסקי MEIR BIZANSKI- 8/25/2014 2:55:00 PM
לא להתעסק עם מכון נועם- אבי- 7/23/2014 12:29:00 PM
מחפשת מאוד את הספרים באים להחלפה- מאיה- 6/27/2014 10:45:00 PM
סט האגרות קודש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח - עדי- 7/16/2013 8:28:00 PM
" כ"ק אדמו"ר מלך המשיח " צ"ל : כ"ק האדמו"ר מלובביץ זי"ע. והחי ייתן אל ליבו, ואכמ"ל.- סעדיה- 8/11/2014 10:33:00 PM
ספרים להחלפה- אדווה- 7/30/2012 5:54:00 PM

1 2 3 4